on Jan 26th, 2011CV

IMG_7745

 

CV

Vidmantas Egidijus Kurapka

g. 1952 07 20, Balbieriškyje, Prienų r., dr. (socialiniai m., teisė), profesorius, Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungos prezidentas, Tarptautinės identifikacijos asociacijos (IAI, JAV) tikrasis narys, Lietuvos žemaičių kultūros ir akademinio jaunimo rėmimo fondo valdybos narys.

1970 baigė Telšių Žemaitės vid. m-klą, 1970–1975 studijavo VU Teisės fakultete, kurį baigė su pagyrimu.

1975–1979 – Teismo ekspertizės MTI jaunesnysis  mokslo darbuotojas, 1979–1980 – vyr. mokslo darbuotojas., 1980–1990 – Trasologinių ir balistinių tyrimų laboratorijos vedėjas, 1990–1994 – LPA katedros vedėjas.

 1994 – 2010 LPA (LTA, LTU, MRU) mokslo prorektorius, nuo 2010 – Baudžiamojo proceso katedros profesorius.

Dirba socialinių mokslo, teisės, kriminalistikos, kriminologijos, baudžiamojo proceso teisės, baudžiamosios teisės srityse.

Apgynė kandidatinę (teisės m.) disertaciją  (1988, nostrifikuota 1993), suteikti docento  (1991), profesoriaus  (2001) pedagoginiai vardai.

Publikavo daugiau nei 100 mokslo darbų teisės temomis, daugiau nei 40 mokslo darbų anglų, vokiečių, rusų, lenkų kalbomis. Buvo tarptautinių konferencijų užsienyje programų komitetų narys, yra 2 užsienyje leidžiamų mokslo žurnalų redkolegijų narys.

Vadovėlių “Kriminalistikos technikos pagrindai” (1998), “Teismo medicina”  (2000) bendraautorius.

“Tempus Phare” projekto “Valstybės pareigūnų rengimas teisinės sistemos reformai” kontraktorius (1998–2001), Lietuvos Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamos mokslo programos “Nusikalstamumas ir kriminalinė justicija” tarybos  pirm. (1997–2001), mokslo programos “Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija” tarybos pirmininkas  (2001–2004), mokslo programos “Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumo vadybos technologijos“ tarybos pirmininkas  (2008-2010).

Lietuvos teisininkų draugijos valdybos pirmininkas  (1998–2004), vicepirmininkas (nuo 2004), Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisijos prie Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas (2004-2009), Lietuvos mokslo premijų komisijos narys ( nuo 2007).

 

Šiuo metu komentarai draudžiami.