on Dec 14th, 2010Projektai

Tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų koordinatorius, koordinatorius partneris ar vykdytojas

2008-2010 vadovavo projektui „NUSIKALSTAMUMO GRĖSMĖS IR ŽMOGAUS SAUGUMO VADYBOS TECHNOLOGIJOS“ pagal prioritetinę mokslo tyrimų kryptį „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“. Atsakingoji mokslo ir studijų institucija: Mykolo Romerio universitetas. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

2001-2004 m. – Mokslo programos „Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija” Tarybos pirmininkas.

1997-2001 m. – Valstybinio mokslo ir studijų remiamos Mokslo programos „Nusikalstamumas ir kriminalinė justicija“ Tarybos pirmininkas.

Dalyvavimas kituose mokslo projektuose

1998–2001 m. –TEMPUS PHARE projekto „Valstybės pareigūnų rengimas rengimas teisinės sistemos reformai” (JEP-IB-13053-98) kontraktorius ir koordinatorius.

Rengtos paraiškos (rengėjų grupės narys):

2007 – FP7 REGIOSECURITY (įvertinta teigiamai, bet finansavimas neskirtas)

Šiuo metu komentarai draudžiami.